นโยบายการจัดส่งสินค้า

  • บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จแล้วเท่านั้น หากสั่งซื้อสินค้าหลัง 15.00 น. จะนับเป็นวันใหม่
  • ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า โดยประมาณ 3-5 วันทำการ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง พื้นที่จัดส่งสินค้า ไม่นับวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
  • ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว
  • ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า