นโยบายการคืนเงินและการคืนสินค้า

  • ลูกค้าสามารถขอคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน ในกรณีที่สินค้าแตกหัก ชำรุด เสียหายเท่านั้น
  • ลูกค้าต้องถ่ายวีดีโอโดยไม่ตัดต่อขณะที่เปิดกล่องสินค้าให้เห็นสภาพกล่องพัสดุและสินค้าที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการขอคืนสินค้า หากไม่มีวีดีโอ (Video) เป็นหลักฐาน บริษัทฯ ไม่รับเคลม หรือคืนเงินในทุกๆ กรณี
  • บริษัทฯ จะทำการคืนค่าสินค้า โดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้า (ภายใน 3-5 วันทำการ) เข้าสู่บัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น